Mårdhundsprojektpersonal avlivade invasiv jordekorre

Den sibiriska jordekorren observerades i Torup utanför Malmö.

– Det troliga är att en privatperson haft det som husdjur trots att det inte är tillåtet i Sverige, och att djuret antingen rymt eller släppts ut i naturen. Det är både oansvarigt och olagligt att släppa ut invasiva främmande arter i svensk natur där de kan ställa till med stor skada, säger Nils Carlsson, ansvarig för arbetet med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Den sibiriska jordekorren klassas tillsammans med 48 andra arter som invasiv i EU.  I Belgien har den blivit så talrik att den orsakar skador på andra arter. Länsstyrelsen skriver att arten sannolikt spridits från från djurparker och privatpersoner som hållit dem som husdjur.

– Kommer de ut och börjar reproducera sig kan de bli väldigt många och orsaka skador i den nya miljön. Jordekorrar äter bland annat fågelägg och är en effektiv spridare av borrelia som kan drabba människor och djur. De kan också göra stora skador i fruktträdgårdar i de nya miljöer där de sprider sig, säger Nils Carlsson vidare.

Jordekorren avlivades av personal från Mårdhundsprojektet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Ytterligare en observation av sibirisk jordekorre har gjorts i Abbekås och Nils Carlsson tror att det är en annan individ eftersom sträckan mellan observationsplatserna för stor.

 

Taggar:
Läs också