Yrkesfiskare och Sportfiskarna oense om Västkustfisket

Fiskejournalen rapporterade nyligen om de dystra siffrorna av fisket längs den svenska västkusten. Men vad beror egentligen nedgången på? Ja, detta är minst sagt yrkesfiskare och sportfiskare oense om.

Både organisationen Sportfiskarna och Bohuslänningen har följt upp SLU Aquas årliga rapport som sammanfattar fjolårets kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten. Den visar exempelvis att nivåerna av torsk och kolja i utsjön är de lägsta som registrerats sedan provtagningarna började.

Kristallklar konsekvens av överfiske, menar bland annat Sportfiskarna.

Nej, det handlar inte alls om överfiske, menar representanter för yrkesfiskarna.

I Bohuslänningen säger nämligen ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Peter Ronelöv Olsson, att det beror på klimatet.

– Det beror på att det är för varmt i både Skagerrak och Kattegatt. Då flyr fisken, för att komma tillbaka när och om temperaturen blir rätt igen, säger Ronelöv Olsson i Bohuslänningen.

Han håller visserligen med om att fiskebestånden minskat, men att det alltså inte bottnar i överfiske.

Denna slutsats har fått representanter för Sportfiskarna att se rött, och de menar att uttalandet från SFPO är mycket anmärkningsvärt i flera avseenden.

”Hur SFPO:s medlemmar och andra yrkesfiskeorganisationer ställer sig till uttalandet är inte känt, men det är allmän kännedom att decennier med kvotbeslut långt över den vetenskapliga rådgivningen inneburit ett historiskt överutnyttjande av de flesta av våra gemensamma fiskresurser, där överfiske som biologisk term innebär att man fiskar mer än vad beståndet tål. Kvoterna fastställs genom politiska beslut och är därför i huvudsak en konsekvens av politisk ovilja, inte av enskilda yrkesfiskares handlande. Tvärtom har det politiskt beslutade överfisket inneburit en dramatisk nedgång av både fiskbestånd och antalet verksamma yrkesfiskare”, skriver Sportfiskarna på sin hemsida.

Hela skrivelsen kan du läsa här!

Läs om tjuvfiske på Fiskejournalen:

Stort tillslag – både fisk och säl hittades i olagliga nät

 

Taggar:
Läs också