Forskare föreslår torskstopp – men lyssnar politikerna?

EU:s fiskeministrar beslutar i oktober om nästa års kvoter för fiske i Östersjön. Redan nu skickar Forskarna på Internationella havsforskningsrådet, ICES, en tydlig signal om var de står: Nämligen helt fiskestopp på Östersjötorsken.

Det var under onsdagen som ICES-forskarna kom med den årliga rekommendationen för 2020 års fångstkvoter för torsk i Östersjön. Råden beställs av EU-kommissionen och ligger till grund för kommande års kvoter, som alltså beslutas av EU:s fiskeministrar i höst.

Att de rekommenderar ett fiskestopp är dock inget nytt – utan så har skett flera gånger de senaste 20 åren. Det har inte heller haft önskad effekt, eftersom politikerna kört över dem.

Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm är tydlig med var de står i frågan:

– Att ministerrådet i oktober verkställer ett fiskestopp för det östra beståndet måste vara en självklarhet, men för att rädda östersjötorsken krävs ett helhetsgrepp med fler långsiktiga åtgärder än bara ett fiskestopp, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

”Situationen anses vara krisartad och den huvudsakliga bakgrunden är det kraftiga överfiske som skett på beståndet sedan slutet av 80-talet. Situationen för beståndet har dessutom förvärrats ytterligare på senare år genom en utbredd syrebrist både i två av torskens tre lekområden och på viktiga födosöksområden. Dålig tillväxt och kondition har i kombination med det historiskt höga fisketrycket genererat ett småväxt och magert dvärgtorskbestånd som ger yrkesfisket dålig lönsamhet. Parasiter som är kopplade till den kraftigt ökande stammen av gråsäl och sprids till torsken förstärker den dåliga situationen”, skriver Sportfiskarna på sin hemsida.

Nu återstår det alltså att se om ansvariga ministrar lyssnar på forskarna denna gång.

Läs även om Östersjölaxen:

Hoppfullt besked – mindre miljögifter i Östersjölax

 

Taggar:
Läs också