Dystra bilden från Ätran – redan sjuka laxar i älven

Ta en närmare titt på bilden här ovan. Den visar en sjuk 10-kiloslax vid Hertings fiskräknare i Ätran. Sjuka fiskar är visserligen inte något unikt – men att de förekommer den här årstiden är mycket bekymmersamt, konstaterar fotografen och biologen Ingemar Alenäs.

Under hösten strömmade det in rapporter om sjuka och döda laxfiskar från hela Sverige till Fiskejournalen, och dessvärre finns det anledning att återuppta ämnet redan nu. Denna gång handlar det om Ätran på Västkusten, där det blivit vanligare med denna typ av skador och konditionsnedsättning på Ätranlaxen. Ett fenomen som tidigare främst uppmärksammats i Östersjöälvar, enligt Ingemar Alenäs.

– Ätrans laxar är vid denna tid vanligen silvriga, starka och livskraftiga. Nu noteras ett antal sjuka, svaga och svampangripna laxar i Ätran. Tyvärr ligger nu Ätran i topp för antalet tidiga skador på nystigen blanklax. Vid fiskräkning i Nydala har man hittills noterat 14 döende laxar som drivit nedströms. De tas om hand och grävs ned. Sjukdom har således drabbat de uppvandrade laxarna på sina lekområden uppströms Nydala i Högvadsån, skriver han på sin blogg.

Han anser att Ätrans laxbestånd under rådande omständigheter måste stärkas, genom bland annat en översyn av fiskereglerna.

– Ju kraftigare Ätrans laxbestånd är desto bättre motståndskraft (resiliens) har det mot olika typer av sjukdomar och påverkan. Därför är det nu viktigt inför förestående omprövning av Ätrans vattendomar att åtgärder vidtas för att stärka Ätrans unika laxbestånd. Här finns en potential att rädda tusentals laxar, vädjar Ingemar Alenäs.

Läs även om yrkesfisket på Västkusten:

Yrkesfiskare och Sportfiskarna oense om Västkustfisket

Taggar:
Läs också