Jakthärvan i Västmanland ändrar praxis för avlyssning

När åklagare Lars Magnusson började nysta i den misstänkta jaktbrottshärvan i Västmanland gav han order om telefonavlyssning av misstänkta. En av dessa var Karl Hedin och när avlyssningen uppdagades av Hedins advokat Sven Severin valde han att anmäla detta.

– Det är vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att man ska tillstånd till hemlig telefonavlyssning, och de var inte uppfyllda i det här fallet. Man har rundat lagen. Misstanken bygger enbart på, såvitt jag vet, den hemliga telefonavlyssningen. Det är oerhört tunt, säger Sven Severin till Kvällsposten.

Får inte räkna ihop straffskalan

Anmälan mot Magnussons utredning lades ner av dåvarande vice riksåklagare Kerstin Skarp, men utredningen och hennes beslut har gett andra effekter på framtida telefonavlyssning. Skarp förtydligar i sitt beslut att telefonavlyssning endast får utföras på misstänkta till brott med ett enskilt straffvärde som överstiger två års fängelse. Praxis före Hedinfallet var ett sammanlagt straffvärde som överstiger två års fängelse. Det vill säga: om den misstänkta var misstänkt för flera brott summerade man straffvärdet – översteg summan två år ansåg man att telefonavlyssning var i sin ordning.

För grovt jaktbrott, som Karl Hedin misstänkts för, är straffskalan upp till fyra år. Vad Jaktjournalen erfar har dock ingen dömts till två års fängelse för ett sådant brott.

Taggar:
Läs också