20 miljoner kronor för att lösa lokala vargkonflikter

Norska regeringen instiftade 2017 ett ekonomiskt stöd till kommuner med vargrevir. Tanken med stödet var att skapa förutsättningar för att dämpa konflikter som uppstår i områden vargnärvaro.

I år har 20 miljoner kronor avsatts för ändamålet och medlen kommer delas lika mellan de kommuner som ansöker som stödet.

Taggar:
Läs också