Forskare har gått till botten med torskens hälsa

Vad ligger egentligen bakom den försämrade hälsan hos Östersjötorsken? Jo, bland annat förändringar hos de bottenlevande kräftdjuren ishavsgråsugga och vitmärla, som många fiskar äter.

Det är forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, som presenterat nya studier kring torskens hälsa. De konstaterar att Östersjöns främsta rovdjur högst upp i näringsväven blir allt magrare.

– Det är viktigt att man förstår hur näringsvävarna fungerar när man ska förvalta fisket. Det räcker inte att se till hur fisken och fisket förändras. Tillgången och kvaliteten på fiskens föda är minst lika viktiga, säger forskaren Lena Bergström.

Studierna i Bottenhavet och Egentliga Östersjön visar framför allt att det finns ett samband mellan torskens och sälens hälsa och tillgången på bottenlevande djur, skriver SLU i ett pressmeddelande. I sälens fall är sambandet indirekt genom att strömmingen som den äter påverkas av tillgången på bottenlevande djur och hur väl dessa mår. I båda fallen finns en koppling till klimatförändringar och övergödning, anser forskarna, och de vill se ökade insatser mot övergödning i Östersjön för att situationen inte ska förvärras.

Fetthalten och medelvikten hos strömming i Bottenhavet har enligt studien förbättrats på sistone, vilket beror på att tillgången på det bottenlevande kräftdjuret vitmärla ökat. Läs hela artikeln här!

Du har väl inte missat tävlingen Artjakten?

Kantnål i Artjaktens topp – var med i tävlingen du också!

Taggar:
Läs också