Samarbete för att minska vildsvinsstammen

Livsmedelsverket har kommit med ett förslag till Regeringen om att tillåta att jägare får sälja vildsvinskött direkt till konsument.

Torbjörn Larsson ordförande för Svenska Jägareförbundet och Palle Borgström ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tycker att Livsmedelsverkets förslag om förenklade regler för att sälja vildsvinskött är ett nödvändigt steg.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar