Arena för utveckling

Arena för utveckling

En betydande del av SLU:s verksamhet är inriktad mot mat och hållbar utveckling inom livsmedel. Nu vill universitetet med samarbetspartners driva på utvecklingen genom att stärka Alnarp som utvecklingsarena för framtidens mat och odling.

Det finns ett ökande intresse i samhället kring kvalitativ mat och kopplingen mellan livsmedel och hållbar utveckling.

Därför vill SLU nu satsa på:

– stärkt utbildning, kompetensutveckling och bildning.

– stärkt forskning och innovation kring hållbar livsmedelsproduktion.

– utveckling av testbäddar med bland annat Alnarps lantbruksegendom som en viktig resurs för att testa och visa lösningar för framtidens matproduktion där man utgår från alla tre dimensionerna av hållbarhet: socialt – ekonomiskt – ekologiskt, kopplat till forskning om grön omställning – ett pedagogiskt centrum.

Centralt i detta är en restaurang där allmänheten, företag och akademi kan mötas kring mat och hållbar utveckling och just nu söker SLU Alnarp en visionär, entusiastisk och skicklig restauratör som brinner för god mat, samarbeten, innovation och hållbarhetsfrågor, och som vill vara med och utveckla framtidens livsmedel och måltider.

– Vi ser detta som ett tillfälle att samla kompetenser för framtidens mat i samarbete med företag och organisationer, säger dekan Håkan Schroeder. Vi vill koppla olika resurser på Campus Alnarp ännu bättre till vår verksamhet och ett innovationspris för idéer om den gröna näringen och livsmedelssystemet kommer att utlysas för anställda och studenter i samarbete med Sparbanken Skåne under våren.

Forskningsresultat

Några exempel på forskning som lett till konkreta resultat är nya produkter och grödor som kan odlas i Sverige, till exempel sötpotatis, så kallad superbroccoli och åkerbönor (som exempelvis kan ersätta avokado i guacamole). Man forskar även kring restaurangnära produktionssystem och hemodling (bland annat i samarbete med Ikea).

Det handlar också om att kunna använda hela växter som livsmedel och för andra ändamål och därmed både minska matsvinnet och ersätta fossila råvaror. SLU Grogrund, regeringens nya satsning på ett växtförädlingscentrum, med lokalisering till SLU, jobbar även för en ökad produktion av livsmedel i Sverige. Och så finns Växtproteinfabriken som är en testbädd visionen att omsätta forskningsresultat till en ny industri baserad på växtprotein.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar