Skog

Prisrekord på skogsmark

Real utveckling av priset på skogsmark
Statistiken är framtagen av LRF Konsult.

Ny statistik från LRF Konsult visar att priset på skogsmark stigit till ytterligare rekordnivå, återigen starkt drivet av södra Sverige.

LRF Konsults statistik visar att genomsnittspriset för skogsmark i Sverige ökat till 449 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång med 1,4 procent jämfört med 2018.

– Det innebär att vi uppmätt det högsta genomsnittspriset sedan vi började sammanställa statistik 1995, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Prisuppgången är starkt driven av södra Sveriges uppgång trots lägre virkespriser, kraftiga barkborreangrepp och rapporter om sämre konjunkturutsikter.

De senaste årens stora prisuppgång i södra Sverige har gjort att skillnaden mellan priset för skogsmark i södra respektive norra Sverige aldrig varit så stor. Beräknat på genomsnittspriser får den som har 3 Mkr att investera hela 104 hektar skog i norra Sverige medan den som köper skog i södra Sverige får 27 hektar skogsmark.

I Blekinge, Halland och Skåne är genomsnittspriset nu 742 kr/m³sk och i Jönköping, Kalmar och Kronoberg är genomsnittspriset 719 kr/m³sk vilket motsvarar uppgångar om 9,8 respektive 11,5 procent.

I stora delar av mellersta Sverige är prisbilden i det närmaste densamma jämfört med 2018. Däremot har priset sjunkit hela 7,6 procent i Dalarna och Gävleborg.

– Nedgången i Dalarna och Gävleborg överraskar oss berättar Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk. Framförallt är det i de västra delarna av nämnda område som prisbilden vikit, vilket bekräftas av våra fastighetsmäklare.

LRF Konsults statistik visar en viss uppgång i Norr- och Västerbottens kustland med 1,9 procent till 310 kr/m³sk och en mindre nedgång om 1,7 procent i Jämtland och Västernorrland där genomsnittspriset var 289 kr/m³sk.

Under 2019 har flertalet konjunkturrapporter signalerat konjunkturnedgång. Virkespriser har gått ner och barkborreangrepp har ställt till det rejält för många skogsägare, framförallt i södra Sverige. Trots detta har priset på skogsmark fortsatt stiga till rekordnivåer.

Enligt Skogsbarometern 2019 anser över hälften av alla skogsägare att investering i skog fortfarande är lönsamt och att de skulle köpa mer skog om de hade monetära resurser att spendera.