Bönderna betygsätter myndigheter

Bönderna betygsätter myndigheter

Lantbrukarnas Riksförbunds medlemmar gav Skatteverket bäst och Livsmedelsverket sämst betyg. Totalt fick de ranka sex myndigheter i en undersökning om bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

När LRFs medlemmar svarade på frågor om hur de uppfattade myndigheterna bildades följande lista, där Skatteverket fick högst betyg:

  1. Skatteverket.
  2. Skogsstyrelsen.
  3. Jordbruksverket.
  4. Länsstyrelsen.
  5. Kommunen.
  6. Livsmedelsverket.

Medlemmarna fick bedöma myndigheterna utifrån deras bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa myndigheterna förstå hur de uppfattas. De medlemmar som har svarat är lantbrukare och skogsägare som möter myndigheterna regelbundet i sitt yrke, i fysiska möten, i samband med ansökningar eller via olika digitala tjänster och telefonsamtal.

– Vi har påbörjat en dialog om resultaten med respektive myndighet. Jag vet att politiker och myndighetschefer vill förstå lantbrukarnas utmaningar med myndighetskontakter bättre. Min förhoppning är att innehållet kommer väl till användning när myndigheterna ska utvärdera, utveckla och förbättra sitt arbete, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Det finns också resultat som tyder på stora skillnader och ojämn kvalitet i myndigheternas prestation, framför allt gäller det kommuner och länsstyrelser. Mest nöjda med länsstyrelsen är de i Jönköping, Kalmar, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och på Gotland.

– Grunden för en rättssäker myndighetsutövning är att den är lika var du än är och vem du än är. Så verkar det inte vara hos kommuner och länsstyrelser.

 

Jenny Fors

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar