Lantbruket i stort behov av arbetskraft

Lantbruket i stort behov av arbetskraft

– Vi är med stormsteg på väg in i den mest intensiva säsongen i lantbruket, och det saknas tusentals människor som skulle ha varit på väg till Sverige för att jobba hos oss, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Lantbruket behöver inom kort få in många människor både i trädgårdsnäringen, skogsnäringen men även i mjölk- och köttproduktion samt växtodling. Det handlar om att kompensera för de minst 8 000 personer som nu, på grund av stängda gränser och begränsad rörlighet inom och till Europa, inte kan ta sig hit för säsongsarbete i Sverige.

– Det är väldigt bråttom. Vi är med stormsteg på väg in i den mest intensiva säsongen i lantbruket, och det saknas tusentals människor som skulle ha varit på väg till Sverige för att jobba hos oss. Samtidigt vet vi inte hur länge covid-19 påverkar samhället. Vi måste kraftsamla för att säkerställa vår inhemska produktion av livsmedel vilket är särskilt viktigt om krisen blir långvarig, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

LRF konstaterar att det fortsatt är ett mycket ansträngt läge i primärproduktionen när det gäller arbetskraftsfrågan. Regeringens fjärde stödpaket är enligt LRF inte tillräckligt.

– Ska vi lyckas krävs kraftsamling, och starka incitament för varslade och arbetslösa att söka sig till jobb i det gröna näringslivet. Regeringen behöver säkra att det finns tydliga ekonomiskt incitament att ta ett jobb i de gröna näringarna, kanske i form av en löneutjämningsersättning för den som går från ett mer välbetalt arbete till ett i de gröna näringarna. Dessutom borde regeringen omgående tidigarelägga och utöka praktiken för eleverna på naturbruksgymnasierna. Kan de studenterna komma ut på gårdarna nu kan de ge ett värdefullt tillskott inför och under vårbruket och odlingssäsongen, och inför kommande planteringssäsong i skogen, säger Anna Karin Hatt.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar