Skog

Testar 5G-teknik till fjärrstyrda skogsmaskiner

Maskinen styrs inte från hytten
Maskinen styrs inte från hytten utan från en separat lokal i närheten. Med femte generationens telekommunikation, 5G, ska fjärrstyrningen kunna ta stora kliv i utvecklingen, bedömer Skogforsk.

Skogforsk har fått ett anslag på 1,2 miljoner kronor från Troëdssons forskningsfond för att kunna testa 5G-baserad telekommunikation. Därmed tar företaget ännu ett kliv i utvecklingen av fjärrstyrda skogsmaskiner.

”Vi är mycket glada för att vi får det här anslaget. Nu kan vi gå vidare och undersöka hur vi kan öka räckvidden för fjärrstyrda maskiner. Hittills har vi demonstrerat fjärrstyrning på korta avstånd. Om försöken med 5G-teknik blir framgångsrika kommer vi närmare en praktisk tillämpning av fjärrstyrning”, säger Martin Englund, specialist på driftsystem på Skogforsk.

Eget tekniklabb

Skogforsk arbetar sedan ett par år tillbaka med att utveckla fjärrstyrda skogsmaskiner. Sedan hösten 2019 sker det på Skogforsks tekniklabb, Troëdsson Forestry Teleoperation Lab utanför Uppsala. Tekniklabbet finansieras med medel från Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond.

Avgörande för att fjärrstyrning av skogsmaskiner ska kunna användas i praktiken är alltså tillgång till väl fungerande telekommunikation. I dagsläget finns 4G-teknik tillgänglig via det befintliga mobilnätet och WiFi-teknik. Men nu tar Skogforsk ett rejält kliv framåt genom att göra tester med den allra senaste tekniken, nämligen den femte generationens telekommunikation, 5G.

Lokala nät

”5G finns ju ännu inte utbyggt i det allmänna mobilnätet utan det handlar om att sätta upp tillfälliga, lokala, privata 5G-nät i direkt anslutning till en avverkningstrakt. Tekniken har egenskaper som gör att den borde fungera bra för fjärrstyrning i skogen, säger Morgan Rossander, forskare inom driftsystem på Skogforsk.

I projektet kommer 5G att prövas och jämföras med 4G och WiFi, både för fjärrstyrning lokalt vid avverkningstrakten och från längre avstånd. I dag kan Skogforsk fjärrstyra en skotarprototyp, men bara på relativt korta avstånd och med fri sikt mellan operatörsstation och maskin. Tanken är att telekommunikationen ska förbättras avsevärt med ett lokalt 5G-nät runt Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

”Det finns tidigare erfarenhet av utvecklingsprojekt runt industriella tillämpningar av 5G. Bland annat har Volvo Constructional Equipments installerat lokala 5G-nät för fjärrstyrning av entreprenadmaskiner, vilket har många likheter med de behov som finns för fjärrstyrning inom skogsbruket”, säger Morgan Rossander.

Studier av distansarbete

Skogforsk ska även undersöka vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföra från distans: handlar det enbart om maskiner som arbetar på ett hygge med fri sikt eller också om maskiner som arbetar i stående skog?

”Vi ska titta på alla typer av applikationer i skogen. I dagsläget ligger markberedningsmaskiner närmast till hands att fjärrstyra. Men i takt med att automation och förarstöd utvecklas blir tekniken applicerbar på de flesta maskiner och arbetsmoment, säger Olle Gelin, projektledare inom driftsystem på Skogforsk.