Klimatavtryck för gårdens produkter

Klimatavtryck för gårdens produkter

Rådgivningsprojektet Greppa Näringen har vidareutvecklat beräkningarna som görs vid rådgivning om gårdarnas klimatpåverkan ”Klimatkollen”.

Med en utökad funktion i programmet VERA kan användaren nu fördela (allokera) klimatavtrycket över gårdens olika produkter som till exempel vete, potatis, oljeväxter, kött och mjölk. Allokeringen är efterfrågad av lantbrukarna och förädlingsföretagen inom lantbrukssektorn och det finns ett stort intresse bland rådgivarna att lära sig programmet.

– Vi märker ett stort intresse i lantbruksbranschen kring klimat- och hållbarhetsfrågor för närvarande och olika företag vill stödja lantbrukarna i arbetet. Vi har kontakt med flera företag om att erbjuda rådgivning i Klimatkollen som ett led i detta arbete. Vi är glada för att rådgivarna möter upp intresset och går kurserna som erbjuds. Det är viktigt för oss att Klimatkollen håller en fortsatt hög kvalitet och att den görs av personer som genomgått både Greppa Näringens grundläggande klimatkurs och utbildats i beräkningsprogrammet, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen.

Greppa Näringens rådgivning Klimatkollen kommer att erbjudas med allokering i flertalet län redan i höst och lantbrukaren kommer i samråd med sin rådgivare att välja den beräkningen som passar gårdens förutsättningar bäst, för hela gården sammantaget eller uppdelat per kilo produkt.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar