Skog

Klimatet hetaste ämnet i media under 2019

plantering
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra klimatet.

År 2019 var klimatet den största frågan i media. Under året nästan fördubblades rapporteringen jämfört med 2018 visar Vi-skogens nya rapport. Men nu riskerar klimatet att hamna i skuggan av coronakrisen.

Rapporten Varmare klimat – iskall nyhet? bygger på analys av Retriever, som för sjätte året i rad har undersökt hur svensk media rapporterar om klimatfrågan, på uppdrag av Vi-skogen.

Aldrig någonsin har det rapporterats så mycket om klimatet i svensk media som under 2019. Men förändringar sker snabbt och vi befinner oss nu mitt i den globala coronakrisen. En kris som har drabbat människor över hela världen och som dominerar våra medier. Över 360 000 artiklar eller inslag om corona har publicerats fram till mitten av april i svensk media – mer än dubbelt så många artiklar som skrevs om klimatet under hela 2019.

– Hur året utvecklas och hur coronakrisen kommer att påverka klimatet, återstår att se. Det är nu viktigare än någonsin att svenska medier fortsätter bevaka klimatfrågan, i Sverige och globalt, säger Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen.

Juli 2019 blir den varmaste månaden någonsin ur ett globalt perspektiv och de mark- och skogsbränder som rasar i världen tillhör de största nyhetshändelserna under året. Likaså gör FN:s klimatkonferens, COP 25, i Madrid och Greta Thunbergs seglats till FN:s klimatmöte i New York.

Gretaeffekten

2018 dominerades listan över vem som varit synligast i svensk klimatrapportering av politiker. Under 2019 tar Greta Thunberg över klimatdebatten helt och kliver upp på plats ett. Förra årets listetta, Statsminister Stefan Löfven (S), puttas ner till en andra plats och på tredje plats hittar vi Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), som toppade listan 2017.

Nytt för 2019 års rapport är att etermedia inkluderas i underlaget och det är Sveriges Radios nyheter som toppar listan, mätt i antal inslag/artiklar. Förutsättningarna för de olika medietyperna skiljer sig dock åt. Svenska Dagbladet är den tidning som skrev allra mest om klimatet 2019, med nästan 3 500 artiklar. Även affärspressen hänger med på tåget och ökar under 2019 klimatrapporteringen med 72 procent jämfört med föregående år.

– Vi-skogen arbetar i länder där klimatförändringarna varit en bister verklighet under många år. Under 2019 gjorde svenska medier stora satsningar på klimatredaktioner och klimatreportrar. Det ser vi resultat av i klimatrapporteringen. Vi ser nu hoppfullt på att även klimaträttvisan ska ta större plats i medierapporteringen framöver, säger Eva Åberg.