Arbetskraft fördelas om för att hjälpa skogsbruk och lantbruk

Arbetskraft fördelas om för att hjälpa skogsbruk och lantbruk

Den pågående pandemin ställer samhället inför nya utmaningar. Samtidigt som många varslas eller förlorar sina arbeten finns det branscher som ropar efter arbetskraft då rörelse mellan olika länder begränsas. I ett samarbete gör myndigheter i Dalarna en satsning för att matcha arbetsgivarnas behov med den tillgängliga arbetskraften.

Tidigare år har många arbetsgivare inom skogsnäringen förlitat sig på utländsk arbetskraft under sommarsäsongen. I år är den möjligheten kraftigt begränsad och Arbetsförmedlingen har i ett samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Region Dalarna och Skogsstyrelsen inventerat tillgänglig arbetskraft med kompetens och erfarenhet av skogligt arbete för att söka möjliga lösningar på företagens kompetensbehov.

Hjälp i skogen behövs snarast

– Skogsnäringen har bland annat ett stort behov av personal som kan arbeta med plantering eller röjning av skog. Denna verksamhet pågår framförallt under den tidiga sommaren, så behovet av att komma igång är akut, säger Rune Arvidsson, Skogsstyrelsen.

Den nuvarande situationen sätter fingret på en skör konstruktion och ett utvecklingsbehov när det gäller arbetskraft till de areella näringarna, som identifierats, bland annat länets regionala handlingsplan för livsmedelsstrategin och regionala skogsprogrammet.

Länsstyrelsen samordnar arbetet

Länsstyrelsen Dalarna har ett regionalt samordningsansvar och har tillsammans med berörda aktörer diskuterat länets utmaningar och hur vi tillsammans kan främja länets utveckling och mota de negativa effekterna av den pågående coronapandemin.

– Det verkar gå att hitta arbetskraft regionalt med lämpliga kompetenser och förutsättningar för det jobb som behöver göras i bland annat skogsnäringen. Det är till exempel många unga som nu går arbetslösa då det är tufft för bland annat restaurangbranschen, säger Håkan Mowitz, Länsstyrelsen.

Arbetsförmedlingen hittar matchningarna

Arbetsförmedlingen har gått igenom sina register för att hitta arbetssökande som har grundkompetenser för arbete i skogen eller lantbruket såsom erfarenhet av plantering, körkort för röjsåg eller motorsåg, erfarenhet av arbete med lantbruksdjur med mera. Sökandet visar att det finns förutsättningar till matchning.

– Vi står redo för att stötta de som inom skogsnäringen ger signal om rekryteringsbehov där vi utifrån den kompetens vi har bland våra arbetssökande kommer försöka hitta bra lösningar utifrån ett lokalt behov. Genom projektet Mer mat – fler jobb, som har sitt ursprung i livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling, är vi glada att vi nu även kan rikta rekryteringsinsatser mot skogsnäringen, säger Edla Nilsson, projektmedarbetare Arbetsförmedlingen Dalarna.

– Vi tycker att det är positivt att vi samverkar kring lösningar och att vi kunnat identifiera olika möjliga vägar framåt för att bistå företagen i de areella näringarna säger Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

Ett utskick kommer inom kort att göras till företag i länet som kan tänkas behöva arbetskraft, framförallt inom skogsnäringen. Arbetsförmedlingen kommer sedan att hantera företagens önskemål genom traditionell matchning.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar