Skog

Så många skogsåtgärder planeras

skog
Knappt hälften av den svenska skogen ägs av privata skogsägare. Foto: Getty Images.

Undersökningen Lantbruksinvest går ut till både lantbrukare och skogsägare i hela Sverige. En betydande del handlar om skog.

Cirka 10 000 skogsägare och lantbrukare svarar årligen på undersökningen Lantbruksinvest. Årets undersökning visar när det gäller skogen att 745 planerar slutavverka inom 1 år, 504 inom 3 år och 458 inom 5 år. Av dessa handlar det om 0-5 hektar för 857 svarande, 5-10 hektar 372 och 143 stycken ska slutavverka över 10 hektar. 353 har uppgett att de har tall, 562 gran och 172 lövträd.

– Vi har cirka 4 700 olika ägare som svarat om skogsanknyten verksamhet och kommande skogsplaner för de fem närmaste åren. Det rör sig om stora summor som är i omlopp. Skogen är konstant, det finns alltid skogsåtgärder som pågår, säger Gert Wängman på Byggfakta.

När det gäller plantering av skog så svarar 1266 att de ska plantera inom 1 år, 486 inom 3 år och 240 inom 5 år. Där handlar det om 0-5 hektar för 993 svarande, 5-10 hektar för 357 och 150 ska plantera över 10 hektar.

Undersökningen visar också att 207 planerar att köpa skogsfastighet och 44 uppger att de ska sälja. 14 ska teckna förvaltningsavtal. I fjol så var det 167 som skulle köpa skogsfastighet och 39 skulle sälja. Endast 4 skulle teckna förvaltningsavtal.

I enkäten för 2020 uppger 311 att de har eget sågverk jämfört med 282 år 2019 och 824 har egen vedhantering, jämfört med 900 i fjol.

På frågan om de kommer att sälja skog i framtiden svarar 1167 ja jämfört med 957 i fjol och 815 svarar nej, att jämföras med 2019 då 706 svarade nej på frågan.

Knappt hälften av den svenska skogsmarken ägs och förvaltas av 300 000 privata skogsägare, enligt Skogskunskap.se.

Slutavverkning, eller föryngringsavverkning som det ofta kallas, är skördetid för skogsbrukaren. Slutavverkning står för över 80 procent av inkomsterna under hela omloppstiden. Årligen slutavverkas cirka 200 000 hektar. Samtidigt gallras ungefär 400 000 hektar per år.