Skog

Het marknad för skogsfastigheter

Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under första halvåret 2021. Foto: Getty Images

Priset på skogsmark har skenat i stora delar av Sverige. Det presenterar Ludvig & Co när de summerar första halvårets prisutveckling för skogsfastigheter.

Ludvig & Co spådde i början av året att stor efterfrågan på skogsfastigheter är att vänta framöver. Detta på grund av fortsatt lågt ränteläge, stabiliserande penningpolitik från Riksbanken, förväntad kraftig BNP-tillväxt, stort intresse att förvärva skog bland stora aktörer. Därtill stark efterfrågan på skogsråvara framförallt från sågverksindustrin samt allmän optimism i takt med att fler blir vaccinerade.

– Vår prognos visade sig stämma väldigt väl. Men, vi kunde ändå aldrig drömma om att prisutvecklingen skulle bli så otroligt stark som den blivit i stora delar av Sverige. Mätt i kronor har vi aldrig någonsin kunnat mäta en så här kraftig prisstegring sedan 1995 då vi startade våra mätningar, säger Markus Helin som är chefsmäklare på Ludvig & Co.

Genomsnittspriset för skogsmark mätt som kronor per skogskubikmeter (kr/m³sk) har i södra Sverige stigit 16,6 procent till 830 kr/m³sk. För kronor per hektar syns ett genomsnittspris om 126 000 kronor, vilket motsvarar en ökning om 10,8 procent.

Motsvarande siffror för mellersta Sverige visar 16,7 procents uppgång till genomsnittspriset 570 kr/m³sk samt 19,9 procents uppgång till 84 000 kronor per hektar, mätt som kr/ha.

Extremt högt intresse

Efterfrågan och intresset för att förvärva skog har i södra och mellersta Sverige varit extremt högt. En kombination av ett begränsat utbud samt ovan nämnda gynnsamma faktorer har drivit priserna till stundom extrema nivåer.

I norra Sverige steg genomsnittspriset första halvåret med 0,7 procent mätt som kr/m³sk, till 302 kr/m³sk. Enheten kr/ha ger en uppgång om 0,8 % till genomsnittspriset 30.000 kr/ha.

Inkluderas de fastighetsaffärer som avslutats i juli och augusti ser man att priset på skogsmark i norra Sverige stigit mer.

logo
Jenny Marcuson-Fors