Lantbruk

Kartlägger lantbrukets bygg- och investeringsplaner

Byggfakta väntar med spänning på att få ta del av årets bygg- och investeringsplaner bland skogs- och lantbrukare. Foto: Getty Images

Lantbruksinvest, där Byggfakta kartlägger planerade investeringar inom lantbruks- och skogssektorn, är extra intressant i år på grund av det ansträngda läget inom branschen just nu. Frågan är vad de nya förslagen på skattelättnader kan innebära.

Nu drar Byggfakta i gång sin årliga kartläggning av planerade investeringar för ägare av lantbruks- och skogsfastigheter. Svarsfrekvensen är stor, nära 10 000 av 35 000-40 000 brukar delta i undersökningen Lantbruksinvest.

– I år är kartläggningen extra intressant mot bakgrund av den tuffa tid som många lantbrukare och skogsbrukare gått och går igenom, säger Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare på Byggfakta.

Priset på el, diesel, foder och gödsel har skjutit i höjden den senaste tiden och skapat en kostnadskris inom lantbruket där det finns stor risk för minskad produktion och framflyttade investeringsplaner.

Stödpaket från regeringen

Men nu kommer ett förslag från regeringen om ett stödpaket på en miljard kronor i vårändringsbudgeten till lantbrukare och växthusodlare.

Gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen får 300 miljoner genom ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med två kronor per liter. Det beräknas kosta totalt cirka 700 miljoner kronor. Man bedömer att cirka 26 000 verksamheter kommer att kunna ta del av den sänkta dieselskatten med start den 1 juli.

Dessutom föreslås en allmänt sänkt skatt på bensin och diesel med 40 öre per liter. Inklusive mervärdesskatt innebär det att priset vid pump sänks med 50 öre per liter. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

– Vi är nyfikna på att se om regeringens förslag kommer att påverka hur investeringsplanerna ser ut i vår undersökning, säger Peter Åhs.

Förutom information om olika typer av investeringar, planer och utveckling/avveckling av verksamheten kartläggs nuvarande verksamhet, maskinpark, uppvärmning och planerat skogsbruk.