Ökad skörd av spannmål

Ökad skörd av spannmål

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren.

Under 2022 har det varit gynnsamt väder med både värme och regn som ökade skörden, särskilt för de vårsådda grödorna. Kyla och regn under vintern och våren sänkte däremot skördenivåerna för de höstsådda grödorna. Det rapporterar Jordbruksverket som presenterade preliminära siffror för årets skörd under november.

En del arealer behövde köras upp under våren och sås om med vårsådda grödor. Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 413 500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är på samma nivå som under 2021.

59 procent mer än fjolårsskörden

Jordbruksverket beräknar den totala skörden av ärter till 88 800 ton. Det är 59 procent mer än fjolårsskörden och 35 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 74 400 ton, vilket är 52 procent mer än förra årets totalskörd och 19 procent mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av både ärter och åkerbönor blev 46 procent högre än under 2021.

Det kyliga och regniga vinter- och vårvädret ledde till isbränna och utvintringsskador i de höstsådda grödorna. Det finns många rapporter om utglesade bestånd som sänkte skördenivåerna. I många fall var utvintringen så omfattande att de höstsådda grödorna kördes upp under våren och ersattes med vårsådda grödor.

Många lantbrukare lämnar spontana kommentarer när det varit särskilda omständigheter som påverkar skörderesultatet. Skador orsakade av vildsvin, hjortdjur, tranor och gäss förekommer ofta som en förklaring till låga skördenivåer.

Den preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 112 gårdar. Resultat från hela urvalet, 4 449 gårdar, kommer att redovisas den 14 december.

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar