Lantbruk

Digitala träffar med bönder i skolan

skolelever
Bönder visar upp sin vardag för skolelever.

Nu ska skolelever i Jämtlands län få möjlighet att lära sig mer om hur mat produceras i möten med ekologiska lantbrukare. Detta med hjälp av återkommande digitala videosamtal. Även måltidspersonal får efterlängtade utbildningsinsatser och möjlighet till gårdsbesök.

Projektet ”Framtidens EKOkonsument” använder sig av konceptet ”Farmer Time” där vetgiriga och nyfikna skolklasser får lära känna en bonde under en längre period. Detta sker med korta digitala samtal där bonden visar upp sin vardag. Men nytt för projektet är fokus på kunskapshöjning av den ekologiska produktionen och satsningen på måltidspersonalen som får möjligheten att delta på workshops och studiebesök på bondgårdar.

”När skolelever skapat en relation med sin lantbrukare brukar också måltidspersonal få frågor om maten och var den kommer ifrån. Nu har vi möjliggjort för även de offentliga köken att vara med” säger Lisa Conrad, projektledare på Hushållningssällskapet Jämtland.