Lantbruk

Vad betyder fossilfritt?

Samarbetsprojekt ska definiera vad fossilfritt betyder inom livsmedels- och lantbruksbranschen

Fossilfritt blir ett allt vanligare begrepp på din matförpackning, men vad betyder det egentligen? För att minska risken för att olika aktörer sätter olika definitioner eller gränser för vad som menas med “Fossilfritt” startas nu ett samarbetsprojekt med starka svenska aktörer inom livsmedel, miljö och lantbruk.

– Det förväntade resultatet av projektet är en gemensam, brett förankrad och accepterad definition av begreppet fossilfritt inom livsmedelskedjan. Till att börja med kommer arbetet att fokusera på några utvalda produktionsgrenar som spannmål, nötkött, mjölk och öl, säger Ann-Louise Ingvarson, VD på Sigill Kvalitetssystem.

En arbetsgrupp bestående av Arla, HKScan, Lantmännen, Spendrups och Svenskt Sigill/Sigill Kvalitetssystem kommer under våren arbeta fram underlag till en rådgivande styrgrupp.