Lantbruk

Kartlägger psykisk hälsa hos lantbrukare

Precis som alla andra i samhället utsätts lantbrukare för stress och belastning. Foto: Marianne Persson

Lantbrukare måste hantera mängder av utmaningar som kan påverka hälsa, välmående och förmåga att driva och utveckla företaget. De är oftast familjeföretagare med få eller inga anställda, de lever ofta med sin familj på gården och av och med naturens förutsättningar och resurser.

– Vi vet väldigt lite om den svenske lantbrukarens psykiska hälsa, men i andra studier har vi fått tydliga signaler om att de inte alltid mår så bra psykiskt. Personligen vill jag uppnå en avdramatisering av psykisk ohälsa bland lantbrukare, säger Peter Lundqvist, institutionen för människa och samhälle.

Han är senior advisor och professor emeritus på SLU och har under 35 år forskat om lantbrukares arbetsmiljö. I ett nytt projekt har han och hans kollegor i uppdrag av Jordbruksverket att kartlägga lantbrukarnas psykiska hälsa.