Lantbruk

Investeringsviljan når bottennivåer

Kortsiktiga investeringar genomförs fortfarande medan långsiktiga investeringar får stryka på foten.

Tack vare högre avräkningspriser och krisstöd upplever lantbrukarna bättre lönsamhet än för ett år sedan. Prognosen för 2023 är mer pessimistisk, enligt Lantbruksbarometern.

Lantbruksbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund visar en bred uppgång i upplevd lönsamhet. Jämfört med ifjol upplever 14 procentenheter fler lantbrukare att deras lönsamhet är mycket eller ganska god. Mjölkproducenterna upplever den högsta lönsamheten medan nötköttsproducenterna upplever den lägsta.

– Svenska lantbrukare är duktiga företagare som under många år fått kämpa för att skapa lönsamhet vilket också är avgörande för att vi ska ha en hållbar svensk livsmedelsproduktion. Det senaste året har lönsamheten gått uppåt men 2023 pekar mot en återigen sjunkande lönsamhet, inte minst till följd av högre räntekostnader. Svenskt lantbruk behöver en långsiktig och stabil lönsamhet, då kommer vi också återigen få se fler lantbrukare som vill investera, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Trots att samtliga fyra stora produktionsgrenar upplever en förbättrad lönsamhet så är det historiskt få lantbrukare, 7 procent, som valt att investera i djurstallar under 2022. Även prognosen för investeringar är dyster och endast 6 procent uppger att de kommer investera i djurstallar under 2023.

– Fler lantbrukare prioriterar hårdare och genomför därför kortsiktiga och kritiska investeringar före långsiktiga investeringar, som i stället skjuts på framtiden. Samtidigt behövs mer investeringar i lantbruket för att livsmedelsstrategin ska vara genomförbar. Lantbrukarna efterfrågar långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen, då kommer de våga investera för framtiden, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.

Under det gångna året är det 10 procent av lantbrukarna som uppger att de gjort investeringar i energiproduktion för eget bruk, vilket är den högsta noteringen någonsin. Flest energiinvesteringar har gjorts av de energiintensiva produktionsgrenarna gris och trädgård. Blickar vi framåt är det 12 procent av lantbrukarna som uppger att de kommer investera i energiproduktion under det kommande året. Investering i solenergi sticker ut som det energislag där det högsta intresset finns, 80 procent uppger att det är solenergi man tänker satsa på.