Övrigt

Spannmål ett viktigt livsmedel vid kris och krig

Foto: Melissa Askew, Unsplash.

Den svenska spannmålsproduktionen kan vara ett sätt att säkra mat för Sveriges befolkning i händelse av krig eller annan kris. Det visar den utredning som Jordbruksverket nu har lämnat till regeringen tillsammans med ett antal andra utredningar inom området livsmedelsberedskap och civilt försvar.

– Spannmål är förhållandevis enkelt att lagra och har ett högt energi- och näringsinnehåll vilket gör att det är ett bra livsmedel för att stärka vår robusthet i händelse av kris eller krig, säger Saranda Daka, utredningsledare på Jordbruksverket.

Sverige har sedan lång tid tillbaka varit nettoexportör av spannmål, vilket gör att det finns goda möjligheter att säkra tillgången till detta näringsrika livsmedel i en krissituation.

Beredskapslagring av spannmål

Jordbruksverket föreslår att beredskapslagring av spannmål i Sverige baseras på avtal med aktörerna i sektorn så att redan befintlig infrastruktur och hantering kan utnyttjas. Om beredskapslagring av spannmål kan ske i befintliga anläggningar samt transporteras och hanteras inom ramen för befintlig infrastruktur kan det finnas samordningsvinster.

Villkoren för lagring av spannmål bör utformas så att de inte utesluter någon från möjligheten att teckna avtal. Lagerhållarna kan använda sig av befintlig lagringskapacitet eller åta sig att skapa ny lagerkapacitet.

I en snabbt uppkommen krissituation är det viktigt att staten har full dispositionsrätt till beredskapslagren så att livsmedelsberedskapen kan tryggas.

– Vi har i den här utredningen inhämtat underlag från flera olika branschorganisationer och har även haft kontakt med företrädare från bland annat Finland för att ta del av deras erfarenheter, säger Saranda Daka.

Fakta

  • Utredningen om beredskapslagring av spannmål är en av flera utredningar inom uppbyggnaden av livsmedelsberedskap och civilt försvar som nu lämnas till regeringen.
  • I regleringsbreven för 2021 fick Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ett flertal uppdrag inom ramen för uppbyggnaden av det civila försvaret. Uppdragen kompletterades i regleringsbreven för 2022 och 2023.
  • Jordbruksverkets roll i det civila försvaret är i huvudsak att arbeta för att Sveriges befolkning ska ha tillräckligt med säker mat, i fredstid såväl som i kris, vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Källa: Jordbruksverket. Foto: Melissa Askew, Unsplash.