Lantbruk

Först i Sverige med Get-El

Foto: EnergiEngagemang

EnergiEngagemang bygger Sveriges första solpark anpassad för get-bete åt Tekniska verken på Löt gårdsmejeri utanför Linköping.

Strax söder om Linköping ligger Löt Gårdsmejeri, ett lokalt gårdsmejeri som producerar genuina östgötska mejeriprodukter. Ostarna, som bland annat serveras på flera Michelinkrogar, tillverkas med varsam hand enligt traditionella hantverksmetoder på mjölk från gårdens egna frigående getter.  

Nu byggs en solpark på området som kommer kombinera elproduktion och bete. Solparken kommer att ägas av Tekniska verken och har utvecklats och byggts av EnergiEngagemang. Samtidigt kommer gårdens 110 mjölkgetter använda parken för bete.  

Vi vill att restaurangerna som serverar våra ostar ska veta att produkterna har producerats på ett medvetet och ansvarsfullt sätt genom hela kedjan. Att vilja använda lokalproducerad el känns självklart. Alla produkter vi har i vårt sortiment har en historia och att kunna säga att även elen som gått åt inom produktionen är producerad på samma plats som getterna betat ger ytterligare liv åt historien, säger Erik Garberg på Löt gårdsmejeri. 

Demoanläggning för lantbrukare 

Solparken kommer att fungera som en demoanläggning för intressenter inom lantbruket som vill lära sig mer om hur man kan utnyttja sina betesmarker för solelproduktion. I solparken kommer därför tre olika montagesystem kombineras, ett vertikalt, ett öst-väst- samt ett sydsystem. Tillsammans kommer dessa att producera drygt 300 000 kWh/år.  

– Att kombinera solelproduktion med bete är inget nytt, vi byggde vår första solpark anpassad för fårbete redan 2018, även denna gång för Tekniska verken. Det är dock första gången vi bygger en park för getter. Det har krävt en del extra justeringar, såsom upphöjda panelbord och skydd av kablage, men i övrigt har arbetet flutit på som i vilket projekt som helst, säger Timmie Hagström, installationssamordnare för projektet. 

Foto och källa: EnergiEngagemang