Jordbruk

Ökad export av jordbruksvaror och livsmedel under 2023

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 6 miljarder kronor under 2023. Samtidigt ökade importen med 12 miljarder kronor. Handelsunderskottet uppgick till 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 9 procent jämfört med 2022. Siffrorna exkluderar fisk.

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2023 till 81 miljarder kronor vilket är en ökning med 6 miljarder kronor eller 8 procent. Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel (t.ex. soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat), tobak och tobaksvaror, kaffe, socker, drycker samt djurfoder som ökat.

Importen uppgick till 159 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 12 miljarder kronor eller 8 procent jämfört med 2022. Siffrorna exkluderar fisk. Det är främst värdet av frukt och grönsaker, spannmål, diverse livsmedel, socker, kött, mjölk och mejeriprodukter samt drycker som ökat.

Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 77 miljarder kronor 2023 vilket är en ökning med 6 miljarder kronor eller 9 procent jämfört med 2022.

Förstärkt export till grannländer under 2023

De viktigaste marknaderna 2023 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland som står för 47 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 1,3 miljarder kronor eller 9 procent främst beroende på ökningar för djurfoder, diverse livsmedel, socker samt tobak och tobaksvaror.
  • Danmark ökade med 1,6 miljarder kronor eller 14 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, socker, spannmål och kaffe.
  • Finland ökade med 0,9 miljarder kronor eller 11 procent främst beroende på ökningar för mjölk och mejeriprodukter, diverse livsmedel, spannmål, tobak och tobaksvaror samt djurfoder.

Källa: Jordbruksverket Foto: Rasmus Andersen, Unsplash