Lantbruk

Rekordutdelning till Lantmännens medlemmar

Foto: Lantmännen.

Lantmännens starka resultat för 2023 möjliggör en rekordutdelning om 1,2 miljarder kronor till medlemmarna, aktiva svenska lantbrukare. Beslutet om utdelning fattades på Lantmännens föreningsstämma.

– Med tanke på förra året skördeutfall och den tuffa ekonomiska situationen på många gårdar är det mycket glädjande att Lantmännen levererade ett starkt resultat och att stämman därmed än en gång kunnat besluta om en rekordutdelning till våra medlemmar. Det är pengar som bidrar till att stärka de svenska lantbruksföretagen och därmed svensk livsmedelsförsörjning. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och medarbetare som bidragit till det starka resultatet som gjort utdelningen möjlig, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Starkt resultat

Lantmännen levererade under 2023 ett mycket starkt resultat: resultatet efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 2 462 MSEK, endast något lägre än 2022 års rekordresultat på 2 536 MSEK. Under året levererade framförallt division Energi, affärsområde Swecon och de internationella livsmedelsaffärerna mycket goda resultat, medan den svenska livsmedelsverksamheten hade det tuffare.

– Lantmännens breda affärsportfölj och stabila finansiella position är en styrka som ger oss ett handlingsutrymme som inte alla företag har. Framåt krävs ett starkt fokus på kostnadskontroll samtidigt som vi fortsätter investera i förädlingen av svenskt spannmål och kött för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Tillsammans med alla våra medlemmar och medarbetare fortsätter vi att utveckla ett företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Källa och foto: Lantmännen

logo
Catharina Olsson Lindh