Jordbruk

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävt

Foto: Thomas Iversen, Unsplash.

Vi är nu inne i en varmare period, en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och förekomst av fågelinfluensa hos vilda fåglar bedöms ha avtagit. Den 29 april upphävde Jordbruksverket restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk. Det innebär att högriskområdet för fågelinfluensa nu är upphävt.

Sedan den 27 november 2023 har flera kommuner i södra Sverige klassats som högriskområde, men nu är det alltså fritt fram för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap att få gå fritt utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang i hela landet.

— Beskedet om upphävandet av högriskområde är väldigt efterlängtat. Vi vet att det är tufft att behöva hålla sina fåglar inne under perioder då högriskområden gäller för att minska risken för smitta, därför är det såklart extra glädjande att vi nu kan upphäva restriktionerna säger Ella Sigvardsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Tre utbrott på tamfågel i år

Under 2024 har det varit tre fall av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige, alla i Skåne. Det senaste fallet var i mitten av mars.

— Det har varit relativt få utbrott på tamfågel i Sverige i år. Men även om restriktionerna inte längre gäller så vill jag passa på att uppmana alla fågelhållare att fortsätta tänka på hygien och vidta åtgärder för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck i närheten, säger Ella Sigvardsson.

Under mars och april månad har det hittills inte konstaterats några positiva fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar.

Fortsatt uppmärksamhet viktigt

Även om högriskområden upphävs finns risken för smittan kvar och därför är det fortsatt viktigt att du som djurhållare är vaksam, ha goda smittskyddsrutiner och tillämpar åtgärder för att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Källa: Jordbruksverket. Foto: Thomas Iversen, Unsplash.