Jordbruk

Uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg

Foto: Robert Larsson, Unsplash.

Naturvårdsverket har nu redovisat regeringsuppdraget om att uppdatera riktlinjer för skyddsjakt efter varg. I de uppdaterade riktlinjerna framgår det bland annat att nivån för när skyddsjakt kan beviljas efter angrepp på får och get sänks – från fyra angrepp i befintliga tumregler till två angrepp i ett område under en 12-månadersperiod.

På motsvarande sätt bör skyddsjakt kunna beviljas efter två angrepp på hund. I ett flertal angivna situationer, främst när andra förebyggande åtgärder redan gjorts, anger de uppdaterade riktlinjerna att skyddsjakt kan beviljas redan efter ett angrepp.

Ökad vargpopulation

Naturvårdsverket fick i juli 2023 i uppdrag att utifrån dagens förhållanden ta fram uppdaterade riktlinjer som kan användas vid skyddsjakt efter varg. Bakgrunden var bland annat att de riktlinjer som tidigare använts togs fram 2006 och att vargpopulationen sedan dess ökat både i antal och utbredning över Sverige.

– Vi såg anledning att uppdatera de gamla riktlinjerna med tanke på vargstammens utveckling och hur den påverkar tamdjur och personer som bor nära varg. Vi analyserar just nu de nya riktlinjerna, men kan konstatera att detta är ett steg i rätt riktning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Ett stöd för länsstyrelserna

Den uppdaterade vägledningen ska fungera som ett stöd för länsstyrelserna i sitt beslutsfattande. Det är fortfarande länsstyrelserna som måste ta hänsyn till alla aspekter i det enskilda fallet.

Källa: Naturvårdsverket Foto: Robert Larsson, Unsplash.