Lantbruk

Fräkentorp vinner Årets klimatbonde

Eva och Tomas von Heideken.

Eva och Tomas von Heideken, mjölkbönder på gården Fräkentorp, vinner Årets klimatbonde. Fräkentorp ligger utanför Malmköping i Södermanland och är en ekologisk och regenerativ mjölkgård med ett levande lantbruk och höga kretsloppsambitioner. Deras framåtanda i kombination med att de gärna samverkar med andra gör dem till föredömen i branschen, enligt juryn.

logo
Jenny Marcuson-Fors