Lantbruk

Ministerbesök på kycklinggård

Ulrik Helgstrand och dottern Sara tillsammans med Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister.

Den nya landsbygdsministern, Peter Kullgren har besökt en av Svensk Fågels medlemsgårdar. På plats på Rösängs Lantbruk i Ålberga välkomnades ministern av kycklingbönderna Ulrik Helgstrand och hans dotter Sara.

Under besöket på Rösängs Lantbruk i Ålberga diskuterades branschens vilja att bidra till fler arbetstillfällen i landsbygden och viljan att vara med att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

– Vi hade ett intressant och bra möte med en nyfiken och intresserad minister. Förutom besöket i kycklingstallet förklarades kycklingbranschens struktur och aktuella frågor inom Svensk Fågel togs upp, säger Jenny Andersson, Svensk Fågels ordförande och kycklingbonde från Småland, som också var med vid besöket.

Jenny Andersson understryker att för att klara detta krävs en långsiktig, hållbar svensk livsmedelsförsörjning som förutsätter lönsamma och välmående lantbruksföretag.

– Vi ska leverera goda förutsättningar att leva i hela landet, värna vår hållbara svenska kycklingproduktion och säkerställa konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket, säger Peter Kullgren, landsbygdsminister.

För Svensk Fågels del handlar ett ministermöte om möjlighet att visa upp svensk, modern och resurseffektiv kycklinguppfödning samt att diskutera de många frågor som berör branschen när det gäller behovet av långsiktighet och rättssäkerhet.

Chans att diskutera viktiga frågor

– Regelverk med råd och rekommendationer blir lätt skall-krav hos myndighetens tillämpning och kan dessutom variera hos de olika länsstyrelserna liksom de olika kommunerna, säger kycklingbonden Ulrik Helgstrand.

– Vi diskuterade även intrång på gårdar som är direkt olagliga samt de starka intressen som driver en tydlig linje att främja vegansk kost, inte minst drivs frågan mot slakteri och företag som vill sälja svensk kyckling. Även problemet med import av lågpriskyckling till Sverige och att kyckling från Ukraina gör att flödet i Europa ändrats framfördes till ministern, säger Jenny Andersson.

Andra frågor som lyftes var vikten av stärkt konkurrenskraft och att kraven som svenska myndigheter ställer på svensk produktion ska stämma överens med upphandlingskriterier som offentlig sektor har att följa.

Vid besöket redogjordes branschens smittskyddsarbete, den låga antibiotikaförbrukning och utmaningen med fågelsjukdomar. Vidare framfördes Livsmedelsstrategin som behöver tränga ner till alla berörda myndigheter och kanske få tydligare mål eller mer konkreta mål, enligt Svensk Fågel.