Lantbruk

Bra förutsättningar för mer svensk gödsel

mineralgödsel
I dag har Sverige i princip ingen egen produktion av mineralgödsel, allt importeras. Foto: Sone Ekman.

En rad initiativ är på gång för produktion av gödselmedel till jordbruket. Sverige har förutsättningar i form av god tillgång på diverse restprodukter och fossilfri el. Det visar en färsk rapport från Jordbruksverket.

I dag har Sverige i princip ingen egen produktion av mineralgödsel, allt importeras. Men det behöver inte fortsätta vara så, menar Jordbruksverket som på uppdrag av regeringen analyserat förutsättningar och initiativ för gödselmedelsproduktion.

– Idag återcirkuleras mycket växtnäring via stallgödsel och en del återförs via rötat livsmedelsavfall och avloppsslam. Men det räcker inte på långa vägar för att försörja grödorna med näring, säger Sone Ekman som är utredare på Jordbruksverket.

Lagstiftningen behöver uppdateras

Inhemsk gödselmedelsproduktion kan utnyttja resurser som redan finns i landet och det finns dessutom en potential i att göra växtnäringsflödena mer cirkulära. Det gör att livsmedlen kan produceras mer hållbart. Samtidigt finns det hinder.

Minst ett femtontal initiativ för gödselproduktion är på gång men kan fördröjas eller förhindras av föråldrade regelverk, miljötillstånd och konkurrens om el i norra Sverige.

– Vi föreslår en översyn av regelverken så att de underlättar återanvändning av avfallsklassade råvaror för gödselmedelsproduktion. Samtidigt är det viktigt med tydliga gränser för hur mycket oönskade ämnen som gödselmedlen får innehålla, säger Sone Ekman.