Lantbruk

Förslag till reviderad Livsmedelsstrategi

Akademiens synpunkter rör framförallt jordbruket och produktion av jordbruksvaror.

Regeringen har bjudit in till att komma med inspel inför formandet av en Livsmedelsstrategi 2.0. KSLA vill lyfta fram ett antal förslag.

Det finns ett stort antal frågor att adressera i en svensk livsmedelsstrategi.  Från KSLA:s perspektiv vill vi lyfta fram ett antal förslag för att kunna utveckla en hållbar svensk livsmedelsvärdekedja med livskraft och lönsamhet där alla led har förutsättningar att utvecklas.

KSLA:s förslag finns inom följande angelägna områden:

  • Stärkt statlig finansiering av satsningar och forskning/innovation inom klimatområdet.
  • Stärkt satsning på miljömässig, ekonomisk och inte minst social hållbarhet.
  • Åtgärder behövs för att säkerställa kompetensbehovet inom livsmedelskedjan, inte minst för kompetensväxling mitt i livet.
  • Särskilda initiativ för att säkra inhemsk produktion av insatsvaror.
  • Fungerande försörjningsberedskap där staten och näringslivet samverkar.
  • Regelbördan är fortfarande omfattande och det krävs krafttag för att den ska minska.
  • I största utsträckning undvika att använda jordbruksmark för exploatering.
logo
Jenny Marcuson-Fors