Lantbruk

Hon får pris för Årets Rådgivarinsats

Ann-Theres Persson
Ann-Theres Persson, Växa Sverige är Årets Rådgivare 2023.

Vinnare av priset Årets Rådgivarinsats 2023 är Ann-Theres Persson, produktionsrådgivare på Växa Sverige. Priset delas ut av Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag i samarbete med ATL.

– Det är väldigt roligt och hedrande att få detta fina pris! Vi rådgivare jobbar på lite olika sätt och det är viktigt att kunden har en rådgivare som passar deras arbetssätt och behov. En del kunder vill ha en rådgivare som pekar med hela handen, men så jobbar inte jag. Det finns oftast flera möjliga lösningar och jag vill ha en dialog med kunden om bästa lösningen. Jag strävar alltid efter att göra mitt bästa för kunderna och att få detta pris känns oerhört roligt då jag lägger mycket arbete och engagemang som rådgivare hos kunderna, säger Ann-Theres Persson.

Vinnarmotiveringen lyder:

”Med avstamp i sin gedigna foderkunskap har Ann-Theres Persson bidragit till att hålla nere foderkostnaderna hos mjölkproducenter utan att tappa mjölkmängd. Fokus har legat på att uppnå ett högt utnyttjande av gårdarnas egenproducerade foder, att minska kraftfodergivorna och att delta i planeringen av kommande års grovfoderskörd. Detta arbete kombineras med noggrann uppföljning av djurens hälsa och tillväxt och förslag på proaktiva åtgärder som kan förbättra produktionen. I dagens volatila marknad är det extremt viktigt med rådgivare som kan se vilka små och stora åtgärder som är möjliga att göra för att förbättra lönsamheten i produktionen. Ann-Theres besitter ett stort förtroende genom sin kunskap och stabilitet samt sin ödmjuka personlighet. Mot denna bakgrund tilldelas Ann-Theres priset Årets Rådgivarinsats 2023.”

Vinnaren utses av juryn som består av lantbrukaren Olof Boson, Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult, Jesper Stärn på ATL, Line Strand på Hushållningssällskapet och Fanny Althén på Ludvig & Co.

Förutom att verka inom de gröna näringarna ska rådgivaren också ha bidragit till ett lönsamt företagande, ha medverkat till att företaget nått uppsatta mål, gärna ha bidragit till en attraktiv arbetsplats samt gärna samarbetat med andra aktörer i sitt arbete med företaget.