Skog

Presenterar planerna för skogsbruket

Slutavverkning står för över 80 procent av inkomsterna under hela omloppstiden.

Byggfakta har tagit pulsen på landets lantbrukare och skogsägare genom den årliga undersökningen Lantbruksinvest. Vi fokuserar på skogsbruk denna gång och tittar närmare på vilka åtgärder som planeras.

Undersökningen Lantbruksinvest går ut till både lantbrukare och skogsägare. Byggfakta har nu fått närmare 4 000 svar, där 1 228 uppger att de är verksamma inom skogsbruk. 318 uppger att de ska slutavverka inom ett år (jämfört med 514 i fjol), 314 inom tre år (195 i fjol) och 258 inom fem år (178 i fjol). Av dessa handlar det om 0-5 hektar för 593 svarande, 5-10 hektar 349 och 178 stycken ska slutavverka över 10 hektar.

Det planeras alltid för åtgärder inom skogsbruket, men slutavverkning är skördetid för skogsbrukaren. Slutavverkning står för över 80 procent av inkomsterna under hela omloppstiden.

När det gäller plantering av skog så svarar 567 att de ska plantera inom ett år (jämfört med 799 i fjolårets mätning), 213 inom tre år (327 i fjol) och 125 inom fem år (146 i fjol). Där handlar det om 0-5 hektar för 394 svarande, 5-10 hektar för 152 och 55 ska plantera över 10 hektar.

Det är 718 som planerar att gallra inom ett år, 452 inom tre år och 248 planerar att gallra inom fem år. Plantera ska 567 svarande göra inom ett år, 213 inom tre år och 125 inom fem år.

Undersökningen visar också att 149 planerar att köpa skogsfastighet jämfört med 289 i fjol och 32 uppger att de ska sälja, jämfört med 90 i fjol. 217 uppger att de inte har skogsbruksavtal, 126 har och 12 ska teckna.

I enkäten för 2023 uppger 221 att de har eget sågverk jämfört med 333 år 2022 och 526 har egen vedhantering, jämfört med 634 år 2022. Det är 58 som har eget hyvleri och 3 egen pelletsproduktion.

På frågan om de kommer att sälja skog i framtiden svarar 719 ja jämfört med 1 029 i fjol och 469 svarar nej, att jämföras med 2022 då 646 svarade nej på frågan. 462 svarade vet inte.

192 har planer på att leverera bioenergi Grot inom ett år, 40 inom tre år och 38 inom fem år. 269 kommer att markbereda inom ett år, 87 inom tre år och 43 inom fem år. 30 skogsägare står inför en generationsväxling inom ett år, 25 inom tre år och 43 inom fem år.

Källa: Byggfakta

logo
Jenny Marcuson-Fors