Aktuellt

Nytt samarbete om biokol

Biokol kan spridas på jordbruksmark med flera olika maskiner, något som testades inom projektet på Hjelmsäters Egendom förra året.

En standard för certifiering av kolsänksrätter med biokol tas fram i nytt samarbete med Sigill Kvalitetssystem i ett nytt projekt.

Tredjepartsstandarden kommer till en början att fokusera på den svenska marknaden där biokol är en växande industri. Kolsänkan skapas först när biokolet har använts på till exempel en åker, där det samtidigt bidrar med flera andra miljönyttor. Det innebär att lantbruket kan bidra med mark för kolsänkor och samtidigt få betalt för klimatnyttan med kolinlagring.

– Genom samarbetet kommer vi säkerställa att standarden ger ett värde för lantbrukarna och att detta kommer förvaltas inom vår process för tredjepartscertifiering under ackreditering, vilket innebär öppenhet, trovärdighet och oberoende, säger Ann-Louise Ingvarson, vd Sigill Kvalitetssystem.