Lantbruk

Visade lantbruksrobotar på Borgeby

AgXeed presenterades under Borgeby Fältdagar.

Danish Agrokoncernens maskinbolag i Sverige, Norge och Danmark, kommer att erbjuda och distribuera de autonoma robotarna AgXeed.

De första maskinerna beräknas komma till Sverige någon gång under 2024. Distributionen, konfigurationen av enheterna samt supporten kommer att ske i samarbete med AllAgBots. De har erfarenhet och stor kunskap inom dataöverföring mellan lantbruksmaskiner av olika fabrikat som används inom precisionsjordbruk. Hans-Christian Ripa, vd på Swedish Agro Machinery AB säger så här:

“Detta är en ny spännande affär för oss på Swedish Agro och ännu en produkt i teknisk framkant. Jag är övertygad om att den här typen av produkter kommer att ha en given plats i marknaden, men vi kommer skynda långsamt för att säkerställa att varje maskin kommer ge kunden största möjliga värde.”

AgXeed har på bara fyra år startat upp sin verksamhet med målet att bespara lantbrukare tid och att minska markpackningen. Företaget är holländskt och grundarna har stor erfarenhet av maskinutveckling i lantbruksbranschen. Under de fyra åren har en stor mängd användartester och utvecklingstimmar genomförts. På Danish Agros Maskindivision är man intresserad av lantbrukets digitala utveckling. Så här säger Jens Skifter, Maskindivisionens VD:

”Vi kommer att ta ansvar för att stödja den digitala utvecklingen och transformationen inom lantbruket. Vi anser att AgXeed är en unik produkt i robotvärlden då den är säkerhetsgodkänd inom EU. Den har den välkända CE-märkningen och uppfyller nödvändiga ISO-standarderna. Detta element är avgörande för optimering och operativ användning i praktiken.”

Han fortsätter och beskriver robotens funktion: ”Den ska köra självständigt i fält utan övervakning, efter att den satts upp och konfigurerats med fältgränser av utbildad personal. ”

Anastasia Laska, CCO på AgXeed, ser detta nya partnerskap som en stor möjlighet:

”Med en nyligen genomförd uppstart i norra Europa är vi mycket glada över denna möjlighet och ser stora möjligheter i samarbetet med Danish Agro Machinery. När den digitala världen hjälper oss att bryta gränser behöver vi lokala partners som sköter support, initiering och utbildning lokalt. Det är också fördelaktigt att få en stark samarbetspartner som redan är insatt i varje lands regler och förutsättningar kring lantbruk och regelverk. Dessutom kan vi bygga vidare på tidigare partnerskap med AllAgBots, och den kunskap som redan finns.

logo
Jenny Marcuson-Fors