Aktuellt

Avsiktsförklaring om avelsvärdering

Anna Samuelsson, vice ordförande i Växa.

Förväntningar om kor med hög produktion och bra klimategenskaper ökar kraven på expertkunskap inom avel.

Växa undertecknat en avsiktsförklaring att tillsammans med kooperativa organisationer i ett flertal europeiska länder* om att utreda om det finns förutsättningar för att grunda ett gemensamt europeiskt bolag för att driva avelsvärderingen.

”Vi går in med öppna kort för att undersöka om EBE kan bli framgångsrikt för de lantbrukare som vi företräder”, säger Anna Samuelsson, vice ordförande i Växa

logo
Jenny Marcuson-Fors