Aktuellt

Rekordstor veteareal – största någonsin

vete
Vete har varit den stora spannmålsgrödan under 2000-talet, främst de senaste tio åren.

I år odlas det preliminärt vete på 518 600 hektar. Det är första gången som det odlas vete på över 500 000 hektar i Sverige. Vetearealen har ökat med 12 procent, jämfört med 2022, enligt Jordbruksverket.

Havre var till slutet av 1960-talet den dominerande spannmålsgrödan i Sverige och vid förra sekelskiftet odlades den på över 800 000 hektar, rapporterar Jordbruksverket. Sedan blev korn den största spannmålsgrödan och i början av 1980-talet odlades korn på över 700 000 hektar.

Vete har varit den största spannmålsgrödan under flertalet år på 2000-talet, främst de senaste 10 åren. Vetearealen har ökat med 55 700 hektar, jämfört med 2022 och består av 50 300 hektar vårvete och 468 300 hektar höstvete; totalt 518 600 hektar preliminärt 2023.

I år odlas korn preliminärt på 272 000 hektar och havre preliminärt på 149 900 hektar. Båda grödorna har minskat med 8 500 hektar jämfört med 2022. I år är arealen med vall och grönfoder preliminärt 1 107 700 hektar vilket är en minskning med 2 300 hektar. Arealen består av 1 034 100 hektar slåtter- och betesvall, 44 500 hektar grönfoder och 29 100 hektar majs. Det är den största arealen med majs sedan grödan började redovisas separat i statistiken 2008. Majsarealen ökar preliminärt med 6 800 hektar jämfört med 2022.

Från och med i år får majs en egen redovisningsvariabel. Tidigare ingick majs i grönfoder. Även om de 4 400 hektar som kommer från grönfoder i år inte hade inkluderats, hade det ändå varit den största majsarealen sedan 2008.

Enligt Jordbruksverket brukas totalt 2 528 700 hektar åkermark preliminärt under hela 2023. Vall och grönfoder, spannmål samt raps och rybs upptar 89 procent av åkermarken. I övrigt består åkermarken av 5 procent träda, 2 procent baljväxter och 1 procent vardera av potatis och sockerbetor. Resterande 2 procent är övriga växtslag, till exempel trädgårdsgrödor och energigrödor. Det finns preliminärt 456 700 hektar betesmark och slåtteräng under 2023.

Alla uppgifter för 2023 är preliminära och baseras till största delen på jordbrukarnas ansökningar om stöd och ersättningar 2023. Den slutliga statistiken publiceras i början av 2024.

logo
Jenny Marcuson-Fors