Lantbruk

Stenrik jord kräver stark stenplockare

Kivi-Pekka 7.
Kivi Pekkas största stenplockare, Kivi-Pekka 7.

Vi har låtit Trejon dela med sig av ett kundreportage när de tillsammans med Maskinkanalen besökte kunden Håkan Johansson på KH Lantbruk i Kolstad som är inne på sin andra stenplockare från Kivi-Pekka.

Håkan Johansson odlar på cirka 300 hektar, bland annat vall, spannmål och raps. Den stenrika jorden på Öland är ett problem, sten sliter på den övriga maskinkedjan och kan orsaka skador med stillestånd som följd. Det är anledningen till varför KH Lantbruk nu är inne på sin andra stenplockare. Att plocka sten sparar både tid och pengar.

Stenplockaren Kivi-Pekka 7 har en arbetsbredd på hela 7 meter och hanterar stenar upp till 500 mm tack vare standard utrustningen med hydroflextrumma. Tipphöjden är hela 290 centimeter, vilket gör att tömningen kan ske effektivare direkt i en vagn.

Stenbehållaren rymmer upp till fem kubikmeter och ger därmed betydligt mer avverkad yta mellan tömningarna. Just Håkans maskin är en special version av Kivi-Pekka 7 där han valt att gå ned i bredd på räfsarmarna för en total arbetsbredd på 6 meter istället för det normala 7 meter.

Maskinen ger ett mycket rent resultat då jord sållas bort i tre steg; först i inmatningstrumman, sedan i behållarens gallerbotten och slutligen vid tömning där överbliven jord rinner ned i en separat jordlåda som sedan automatiskt töms när behållaren sänks till arbetsposition. Detta gör att viktig matjord blir kvar på fältet och att stenen som plockas bort lämpar sig ypperligt som fyllnadsmaterial eller liknande.

– Man kan använda stenarna till vägbyggen, bygga ladugårdar, maskinhallar eller vad man vill, berättar Håkan Johansson.

Vid frågan om det krävs en stor traktor för att köra Kivi-Pekka 7 svarar Håkan:

– Nej, den är nästan onödigt stor den här 125-hästaren som jag har framför, så det krävs inte mycket hästkrafter.

Håkan berättar vidare att det går cirka 8-10 liter diesel i timmen vid stenplockning. Underhållet är litet på maskinen, speciellt i förhållande till den mängden sten som plockas.

Det låga effektbehovet och driftkostnaden uppnås genom en beprövad effektiv mekanisk transmission med låga förluster, byggd för långa arbetsdagar med kontinuerlig drift. Slitdelar i Hardox®-stål bidrar till det låga underhållet.

logo
Jenny Marcuson-Fors