Skog

Angreppen minskar av granbarkborren

granbarkborren
Angreppen av granbarkborren har minskat. Foto: Andreas Lindholm

Södras senaste inventering av granbarkborreangrepp visar en minskande trend av skogsskador i Götaland med undantag för vissa områden i de östra delarna, där stora skador fortsatt drabbar familjeskogsbruken. 

Södra har under början av september genomfört en omfattande inventering av granbarkborreskador på medlemsfastigheter över hela Götaland. Inventeringen har gjorts varje år sedan skadeutbrottets start 2018 och resultatet är tydligt: trenden för granbarkborreskador är fortsatt nedåtgående. 

Inventeringen visar att 580 000 skogskubikmeter granskog på Södras medlemsfastigheter är drabbad av granbarkborreangrepp. Det är en minskning motsvarande 10 procent jämfört med samma period i fjol.  Detta kan jämföras med 2019, som var det värsta skadeåret efter den varma och torra sommaren 2018, då omkring 2,5 miljoner skogskubikmeter skadades.  

– Vi ser att skadorna från granbarkborre fortsätter att minska i stora delar av Götaland. De flesta medlemsfastigheter har inga eller mycket lite skador och inom stora delar av Södras verksamhetsområde kan vi nu ropa lite faran över. Det är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef på Södra. 

Minskningen av skador beror främst på gynnsamma väderförhållanden de senaste åren, men också på att det bedrivits ett aktivt skogsskyddsarbete där skadad skog snabbt tagits om hand.  

Allvarligt läge i östra delarna 
Trenden är dock inte nedåtgående överallt. Ett par områden i östra Götaland upplever fortfarande angrepp på granskogen och för familjeskogsbrukare i delar av Kalmar och Östergötlands län är läget fortsatt allvarligt (se bifogad kartbild).  

– Försommaren var mycket torr i hela vårt område, och även om juli och augusti var desto svalare och blötare, har vädret medfört att ganska många familjeskogsbrukare i de här områdena är hårt drabbade även i år. För dem är det jätteviktigt att inventera sin skog och få ut angripna träd så snart som möjligt. Tidsaspekten är avgörande, för att minska spridningen och för att rädda virkesvärden måste man agera så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg. 

Granbarkborrens svärmning för året är över, men angreppen utvecklas fortfarande och under hösten kommer sommarens angrepp att bli alltmer synliga. Södra gör därför en uppföljande inventering i slutet på oktober.