Aktuellt

Tamgrisar inom den smittade zonen avlivas

vildsvin
Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

I september upptäcktes det första fallet av Afrikansk svinpest i Sverige. Som en förebyggande åtgärd avlivas alla tamgrisar som finns inom den smittade zonen, meddelar Jordbruksverket. Det handlar om ett 50-tal grisar fördelade på fem gårdar i Fagersta kommun.

Det var den 6 september som ett prov på ett dött vildsvin strax sydost om Fagersta påvisade Afrikansk svinpest. Det är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men den drabbar inte människa eller andra djurslag.

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige. Jordbruksverket fastställde en smittad zon och upprättade åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen.

Jordbruksverket fattade den 11 september beslut om att alla tamgrisar som finns inom den smittade zonen ska avlivas och destrueras. Det är en kraftåtgärd för att begränsa ytterligare spridning.

– Ju färre grisar som finns i området desto större är chansen att vi lyckas begränsa och bekämpa smittan. Vi förstår verkligen att det är ett tufft besked för berörda djurägare men beslutet är noga övervägt. Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa smittan och minimera riskerna för ytterligare spridning och därför tar vi till denna förebyggande åtgärd, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Det rör sig om ett 50-tal grisar i området som ska avlivas, där den största delen handlar om slaktgrisar. Berörda djurägare har fått information om beslutet och hur processen för avlivning kommer att se ut. Djurägarna kommer att kompenseras ekonomiskt för detta och erbjuds även stöttning på andra sätt.

Andra länder som lyckats begränsa och även stoppa spridningen av Afrikansk svinpest har fattat liknade beslut, bland annat Belgien.

– Tittar vi på vilka strategier som har funkat i andra länder så är denna åtgärd en av dem, och vi ser därför god anledning till att fatta detta beslut. Det är en väl beprövad metod. Jag vill understryka att detta inte är ett beslut vi tar lättvindigt, vi har stor förståelse för att detta påverkar människors liv ekonomiskt såväl som känslomässigt, säger Katharina Gielen.

Avlivningsbeslutet gäller de gårdar som ligger inom den smittade zonen. För gårdar som ligger utanför zonen uppmanar och rekommenderar Jordbruksverket fortsatt ökad biosäkerhet och att skydda sin besättning mot kontakt med vildsvin.

– Säkerställ också att foder och strö förvaras på ett säkert sätt. Se till att din anläggning är registrerad i anläggningsregistret och att det finns uppgifter om de grisar du håller.

På Jordbruksverkets hemsida finns en karta över den smittade zonen och vilka restriktioner som gäller i den smittade zonen. Bland annat råder jaktförbud, att släppa hundar lösa, aktiviteter och skogsbruksåtgärder.

Det finns också ett forum hos Jordbruksverket där privatpersoner och företag kan ställa frågor om beslutet.

logo
Jenny Marcuson-Fors