Lantbruk

2023 har varit ett besvärligt växtodlingsår

spannmål
Nederbörd och försenad skörd har lett till försämrad kvalitet på spannmålen. Foto: Getty Images

Väldigt torrt i maj och juni, med dåliga vallskördar och glesa spannmålsgrödor som följd. Därefter drabbades man av stora nederbördsmängder med skörde- och kvalitetsproblem. Det rapporterar Hushållningssällskapet i Fältrapporten nr 4.

Årets skörd har varit, och är, mer eller mindre besvärlig över hela landet. Först drabbades stora delar av landet av torka, vilket gav glesa och korta grödor. När regnet kom i juli, kom ogräsen igång att växa på grund av tillgången på ljus i de glesa grödorna.

Fältrapporten nr 4 beskriver hur ogräsen tillsammans med grönskott och grodda kärnor i axen ställde till stora problem vid tröskningen. Även bärigheten har ställt till det. Det har helt enkelt inte gått att komma ut i fält med sina maskiner på grund av all nederbörd, upp emot 400 millimeter på två månader, rapporterar Hushållningssällskapet som ger ut rapporten.

Nederbörd och försenad skörd har lett till försämrad kvalitet på spannmålen, vilket gjort att höstvetet inte nått kraven för brödsäd, utan klassificerats som sämre betald foderspannmål. Dock har uppköparna i vissa fall sänkt kraven, vilket gjort att mer vete kunnat levereras som brödvete.

Det har även varit kvalitetsproblem med havre som inte godkänts som grynhavre och maltkorn som inte godkänts för mältning, även dessa kommer att användas till foder, vilket påverkar lantbrukarnas ekonomi negativt.

– Det har varit en hel del kvalitetsproblem med låga falltal i höstvetet och låg grobarhet i maltkornet, säger Elin Almèn på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Bräkne-Hoby.

– Det mesta av höstvetet höll inte brödkvalitet, utan har blivit klassificerat som fodervete, säger Marlene Lindenthal, HS Konsult, Dalarna.

På grund av det torra vädret i maj och juni har avkastningen blivit dålig.

– Generellt sett har man ungefär halva skördar jämfört med mer gynnsamma år, säger Frida Thomson, Hushållningssällskapet Gotland, Roma.

Det finns även glädjeämnen denna höst. Den befarade bristen på grovfoder på grund av torkan på försommaren, ser ut att till största del ha löst sig. Vallarna har återhämtat sig och tredjeskörden är i gång eller har precis avslutats.

logo
Jenny Marcuson-Fors