Aktuellt

Autonomigrupp för flera tillverkare

autonoma teknologier
Utvecklingen av högautomatiserade och autonoma teknologier går snabbt.

Claas, AgXeed och Amazone har accelererat sitt samarbete inom området högautomatiserade och autonoma jordbruksmaskiner och arbetsprocesser genom att etablera den första autonomigruppen 3A – Avancerad automation och autonomi – och öppnar även upp för fler tillverkare av jordbruksmaskiner att ansluta sig till samarbetet.

I många regioner i världen är brist på kvalificerad arbetskraft en viktig faktor som driver utvecklingen av högautomatiserade och autonoma teknologier inom industri och jordbruk. Syftet är inte att ersätta kvalificerade arbetare, utan att frigöra dem för mer krävande uppgifter, särskilt under högsäsong.

Spannmålsskörden 2023 i centrala och norra Europa är ett bra exempel: tröskning, stubb-bearbetning, primär jordbearbetning och sådd av täckgrödor och eftergrödor måste alla utföras samtidigt på grund av väderrelaterade skördeförseningar, i en tid då kvalificerade arbetare ofta är svårtillgängliga. Ny teknik kan hantera dessa toppar och göra det möjligt att i framtiden uppnå optimala resultat även med mindre erfaren personal.

logo
Jenny Marcuson-Fors