Värme & Energi

Fjärrvärme till spannmålstorken

Den nybyggda spannmålstorken har nu anslutits till fjärrvärmen
Den nybyggda spannmålstorken har nu anslutits till fjärrvärmen och övriga byggnader ska följa efter. Foto: Åke Karlsson

Den tidigare spannmålstorken och flera närliggande byggnader på Sävstaholm gård i Vingåker förstördes i en brand. Nu har man återställt gårdens byggnader och byggt en ny spannmålstork. Samtidigt valde man att investera i fjärrvärme.

Strax utanför centrala Vingåker har Solör Bioenergi en anläggning som producerar fjärrvärme till framför allt villor, flerfamiljshus och industrier. Värmen produceras av material som blir överskott inom skogsindustrin i närområdet, såsom sågspån, flis och bark, och uppgår till 24 000 MWh per år.

På Sävstaholm gård användes flispannor som uppvärmning på gården, men efter att den nya spannmålstorken stod klar började man diskutera fjärrvärme för uppvärmning av gårdens alla byggnader.

Nu har fjärrvärmen kopplats på till den nya spannmålstorken och så kommer det också att bli för fler byggnader, bland annat bostadshusen, maskinhall och verkstad.

– Vi är förstås väldigt glada över att få förfrågan om förnybar fjärrvärme till gården och efter ett intensivt arbete under vår och sommar kan vi nu leverera fjärrvärme till gårdens spannmålstork. Detta är den individuellt största anläggningen för Solör i Vingåker, säger Cristoffer Larsson, affärsansvarig Region Öst.

Som en del i arbetet har 900 meter ny ledning för fjärrvärmen dragits fram till gården.

När säden ska torkas blåses varm luft in i torken, luft som blivit uppvärmt av det varma vattnet från fjärrvärmen. Det går åt mycket energi att få säden torr och varje år torkas cirka 6 000 ton på gården.

– Vi har haft en bra och personlig kontakt med Solör under arbetets gång och de har varit lyhörda för våra behov. Det är många saker som ska klaffa i ett sådant här projekt och vi är glada över att tidplanen höll och att fjärrvärmen nu är igång, säger Magnus Carlsson, ägare till Sävstaholm Gård.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.

Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

logo
Jenny Marcuson-Fors