Aktuellt

Flera förslag på ekonomiskt stöd

Översvämmad havreåker
Översvämmad havreåker. Foto: Helena Elofsson

Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och sommarens torka och senare regn.

Den rikliga nederbörden under den senare delen av sommaren har inneburit ytterligare problem för jordbruket, utöver den tidigare torkan.

– Jordbruksverket förordar att stödet fördelas till mottagare av det befintliga stödet till unga jordbrukare. Unga jordbrukare som nyligen etablerat sig är en grupp som är särskilt utsatt när det uppstår störningar i produktionen och på marknaden, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.

Fyra olika alternativ utredda

Jordbruksverket har utrett följande alternativ för fördelning av stödet:

  • Fördelning till mottagare av befintligt stöd för unga jordbrukare
  • Fördelning till mottagare av befintligt gårdsstöd
  • Fördelning till jordbrukare med växtodling samt grovfoderbaserad animalieproduktion
  • Fördelning till särskilt drabbade jordbrukare genom individuell ansökan
logo
Jenny Marcuson-Fors