Aktuellt

Så ser Sveriges försörjningsförmåga ut

Svensk marknadsandel 2022 – pilarna visar på om marknadsandelen för 2022 har ökat eller sjunkit jämfört med 2021.

Marknadsandelen varierar kraftigt mellan olika livsmedel, från cirka 20 procent för tomater till över 100 procent för spannmål och ägg. Det visar Jordbruksverkets senaste siffror över Sveriges försörjningsförmåga.

Svensk marknadsandel 2022

  • Under 2022 minskade den svenska marknadsandelen för nötkött, matfågel och lamm medan den var stabil för griskött.
  • Den svenska marknadsandelen för ägg ökade från 88 procent till 101 procent mellan 2021 och 2022.
  • Bland mejerivarorna har osten minskat mest, som nu är nere på en svensk marknadsandel om 39 procent.
  • Fortsatt hög marknadsandel för spannmål, andelen har under en längre tid varit mer än 100 procent.
  • Den svenska andelen av frukt och grönsaker varierar mycket mellan olika produkter och över året. Morötter har en fortsatt hög svensk marknadsandel på över 90 procent.

Sedan 2016 har Jordbruksverket sammanställt och presenterat uppgifter om svensk marknadsandel för kött, spannmål, mejeri, potatis, socker, frukt och grönt samt ägg.

Jordbruksverket har valt att kalla detta mått svensk marknadsandel, eftersom det visar hur stor del av den totala förbrukningen (produktion plus import minus export) som produceras i Sverige. Andelen tar med andra ord hänsyn till handelsutvecklingen, men säger inget om hur stor exporten eller importen är.

När den svenska marknadsandelen överstiger 100 procent visar det att handelsbalansen är positiv, medan handelsbalansen är negativ om den svenska marknadsandelen understiger 100 procent.

logo
Jenny Marcuson-Fors