Skog

Priset pressas på skogsmark

Foto: Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling summerar 2023 års försäljningar av skogsmark på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark har sjunkit i nästan hela Sverige med en genomsnittlig prisnedgång på 5,1 procent.

Det oroliga omvärldsläget med krig och konflikter och ett ökat ränteläge påverkar högt belånade hushåll, skogsägare och företag. Det är också det höga ränteläget som i störst grad påverkat prisnedgången på skogsmark. Intresset och viljan att investera i skog är dock fortsatt stor bland såväl stora aktörer som privatpersoner, enligt Ludvig & Co.

Störst nedgång i Södra Sverige

Prisnedgången började redan under hösten 2022 i Södra Sverige, med lägre aktivitet på fastighetsmarknaden och längre försäljningstider. Den accentuerades under 2023 och spred sig sakta först till mellersta Sverige och efter sommaren även till norra Sverige, som länge stod emot de högre marknadsräntorna.

Den genomsnittliga prisnedgången 2023 i Sverige är 5,1 procent i nominella termer. Den genomsnittliga prisnedgången är 6,9 procent i södra Sverige, 3,6 procent i mellersta Sverige och 4,2 procent i norra Sverige.

Den befintliga lågt belånade skogsägaren har haft en fin lönsamhet från sin verksamhet som är starkt knutet till de höga priserna för virkesråvara. Det har skapat fina möjligheter att göra tillköp medan nyetablerare haft svårare att komma in på marknaden.

– Även om prisbilden gått ner är det viktigt att betona att vi ändå gör avslut på historiskt höga nivåer om man blickar tillbaka 5-10 år. Skogsfastighetsägare får generellt fortfarande riktigt bra betalt vid försäljning av skog, säger Peter Calderon, affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Sverige delas in i 10 olika prisregioner. I nio av dem har priset på skogsmark sjunkit med allt från en knapp nedgång till över 27 procent i prisregion 4 som omfattar Stockholms- och Södermanlands län.

En blick framåt

Sammantaget är Ludvig & Co:s uppfattning att skogsmarkspriser kommer stiga i det längre perspektivet. I ett kortare perspektiv har vi redan börjat uppleva ny optimism och vår tro är att prisbilden kan komma att utvecklas åt det positiva hållet under 2024.

Källa: ludvig.se