Lantbruk

Årets mjölkbonde 2024

Oscar, Gun och Sven Karlsson på Salltorp i Vessige. Fotograf Christel Lind

Salltorp Lantbruk AB, Vessigebro Halland, med gott ledarskap och djuren i fokus, tilldelas utmärkelsen Årets Mjölkbonde 2024. Priset uppmärksammar skickliga mjölkföretagare.

Salltorp Lantbruk ligger i Vessigebro, mellan Falkenberg och Ullared. På gården finns 260 kor som producerar i genomsnitt 13 500 kg ECM per år i robot. Företaget har vuxit över tid och består nu av tre gårdar och en areal på drygt 300 ha. Mjölkproduktionen är hjärtat i verksamheten men under senare år har även ungdjursuppfödning blivit en betydande del.

Genomtänkta strategier

Med noggrannhet och ett enastående öga för detaljer utmärker sig familjen Karlsson genom sina fantastiska resultat, detta gäller såväl djurhälsa som produktion och lönsamhet. Bakom sifforna finns en rad genomtänkta strategier, en av dem är den veckovisa foderscanningen som ger full koll på utfodringen.

Det stora avelsintresset är något som har funnits på gården länge och Svens föräldrar, som köpte Lilla Salltorp år 1965, lade grunden till den besättning som finns idag. Gården var en av de första i Sverige med att börja med embryoöverföring och det arbetet pågår framgångsrikt än idag. I avelsstrategin ligger fokus på hög produktion och friska, jämnstora djur som håller länge. Att strategin lyckas bra syns tydligt i de fina avelsresultaten.

Hållbart arbetssätt

På Salltorp är livsfilosofin ”starkast tillsammans” och ledarskapet genomsyras av tillit och teamkänsla. Det finns en ständig vilja att utvecklas och det sammansvetsade gänget på gården visar prov på ett långsiktigt hållbart arbetssätt som gynnar både djur och människor.

– Det ska vara tryggt och roligt att jobba, säger Gun Karlsson.

Salltorp Lantbruk AB fick VikingGenetics utmärkelse Heard of the Year för sitt framgångsrika avelsarbete. Nu får de mjölkbranschens finaste pris, Årets Mjölkbonde inklusive titeln Årets Mjölkföretagare 2024.

Juryns motivering:

Årets Mjölkbonde® 2024 drivs av att se människor och djur utvecklas och växa. Genom gott ledarskap och väl inarbetade rutiner har gården uppnått mycket fina resultat inom djurhälsa, produktion, avel och ekonomi.

Det finns en föredömlig målsättning om balans i företaget, så väl som i livet, och gården har genomfört steg på väg mot ett lyckat generationsskifte. Ett genomtänkt ledarskap ger de anställda fria händer inom sina ansvarsområden och ser till att de belönas när mål uppnås. Det är ett företag som vill vara transparent med vad som händer på gården – här månar man om både djur, människor och miljö!

Vi gratulerar Salltorp Lantbruk till utmärkelsen Årets Mjölkbonde® 2024!

Källa: Växa. Foto: Christel Lind, bild från Växa.